Cena MOSTY 2008

30. 4. 2010

VI. ročník

Datum: 17. února 2009
Místo: Grandhotel PUPP, Karlovy Vary
Nominováno 73 projektů, aktivit, činů a osobností
VI. ročník se konal pod záštitou první dámy Livie Klausové

Vítězové ceny MOSTY 2008

Město Otrokovice za komplex opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením

Hendaver o.s. za mezinárodní filmový festival MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

Mgr. Věra Kosinová za vedení zařízení Daneta, která pečuje o děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením

Ústav sociální péče Hajnice za částečné navrácení způsobilosti k právním úkonům klientů ústavu

Nominovaní na cenu MOSTY 2008:

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Město Otrokovice za komplex opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením
 • Statutární město Havířov za integrovaný rekondiční pobyt pro děti s poruchami pohybového ústrojí
 • Statutární město Plzeň za dlouhodobou snahu o realizaci bezbariérových úprav a vytváření bezbariérového prostředí na území města
 • Moravskoslezský kraj za přijetí strategického dokumentu Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
II. kategorie nestátní subjekt
 • Hendaver o.s. za mezinárodní filmový festival MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL
 • Luděk Panenka za vedení o.p.s. Dosio, která svou činností přispívá k integraci těžce zdravotně postižených do života
 • Veolia Transport Morava a.s za systematické rozšiřování bezbariérové meziměstské autobusové dopravy
 • Domov sv. Josefa, Žíreč za mimořádnou péči o osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
 • APPN o.s., Praha 2 za on-line tlumočnickou službu pro neslyšící
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Mgr. Věra Kosinová za vedení zařízení Daneta, které pečuje o děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením
 • Jitka Fajtová za organizaci akcí pro postižení děti a jejich rodiče v regionu Ústí nad Orlicí
 • Alena Smíšková za založení prvního sociálního družstva v ČR ZNOVOZ
 • Petr Dzido za jedenáctileté vedení časopisu Vozka
 • Mgr. Věra Strnadová za úsilí při realizaci novely zákona o znakové řeči a vytvoření antidiskriminační právní normy ve prospěch neslyšících a hluchoslepých lidí
IV. zvláštní cena
 • Ústav sociální péče Hajnice za částečné navrácení způsobilosti k právním úkonům klientů ústavu
 • Doc. MUDr. Eva Havrdová za mnohaletou úspěšnou léčbu osob s roztroušenou sklerózou
 • Monika a Valerij Globovi za organizaci integrační akce „Duše v pohybu“
 • Studenti oktávy B a učitel Mgr. Vojtěch Vlček Gymnázia Hrabůvka za uspořádání benefičního koncertu pro spolužáka, který přišel při vlakovém neštěstí ve Studénce dne 8.8. 2008 o obě nohy
 • Mgr. Bořivoj Ziegler za skupinovou integraci dětí s multihandicapem v rámci ZŠ Ivančická
 • Memoriál Karla Raise, Počerady za společný závod zdravých a zdravotně postižených lidí


TV spoty nominovaných

S nominovanými v I. kategorii a s Ústavem sociální péče Hajnice natočila NRZP ČR TV spoty, které se promítaly při slavnostním předávání ceny MOSTY 2008. TV spoty lze stáhnout kliknutím na následující odkazy:

Vlastní videa nominovaných ke stažení kliknutím na následující odkazy:

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit