Cena MOSTY 2013

9. 10. 2014

XI. ročník

Datum: 20. března 2014
Místo: Praha
Nominováno 71 projektů, aktivit, činů a osobností
XI. ročník se konal pod záštitou Livie Klausové

Vítězové ceny MOSTY 2013

Národní galerie v Praze za 30 let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek a děl Národní galerie v Praze návštěvníkům s poruchami zraku, přípravu komentovaných prohlídek a dalších vzdělávacích programů a akcí pro nevidomé a slabozraké

OPEL HANDYCARS za komplexní pomoc s řešením mobility pro hendikepované a širokou nabídka vozů a služeb

Mojmír Janků (předseda základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Šumperk) za dlouholetou obětavou práci pro osoby se sluchovým handicapem

Hana Pánková (občanská iniciativa Zachraňme Vesnu) za iniciativu vedoucí k záchraně dětské léčebny Vesna v Janských Lázních

Nominovaní na cenu MOSTY 2013

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Město Hradec Králové za zmapování bariér na území města Hradce Králové, vytváření bezbariérových tras a vytvoření informační mapy umístěné na webu města.
 • Město Karlovy Vary za společnou iniciativu s Dopravním podnikem Karlovy Vary, která vedla k označení všech zastávek MHD popisky v Braillově písmu.
 • Městská část Praha 4 za širokou škálu služeb pro zdravotně znevýhodněné osoby.
 • Městská část Praha 12 za prosazení, vytvoření a zavedení portálu Pomoc na dvanáctce (p12.helpnet.cz) a za dlouhodobou podporu služeb a aktivit ve prospěch osob se zdravotním postižením.
 • Národní galerie v Praze za 30 let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek a děl Národní galerie v Praze návštěvníkům s poruchami zraku, přípravu komentovaných prohlídek a dalších vzdělávacích programů a akcí pro nevidomé a slabozraké.
II. kategorie nestátní subjekt
 • Botanická zahrada Liberec za zpřístupnění vnitřních prostor Botanické zahrady, za vybudování výtahu a bezbariérové toalety.
 • Občanské sdružení CESTA ZA SNEM za realizace a pořádání osvětových besed.
 • OPEL HANDYCARS za komplexní pomoc s řešením mobility pro hendikepované a širokou nabídka vozů a služeb.
 • Spolek ORBI PONTES za realizaci prohlídek Botanické zahrady s přepisem na tablet pro ohluchlé, za prosazování plnohodnotné komunikace s osobami se sluchovým postižením a za akci Týden komunikace osob se sluchovým postižením.
 • Nadace Vodafone Česká republika za program Rok jinak.
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Olga Frühaufová (předsedkyně Sdružení zdravotně postižených Náchod) za organizování poznávacích a rekondičních výletů.
 • Helena Klasnová (předsedkyně Svazu tělesně postižených v České republice) za 22 let pomáhání radou i skutky nejen organizacím, ale i jednotlivcům.
 • Mojmír Janků (předseda základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Šumperk) za dlouholetou obětavou práci pro osoby se sluchovým handicapem.
 • Dagmar Radilová (předsedkyně ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Beroun) za dlouholeté poskytování poradenství v sociálních službách pro osoby se sluchovým postižením.
 • Karel Vedral (prezident České asociace pro revmatické choroby, zakládající člen Klubu bechtěreviků) za mimořádnou snahu v osvětové činnosti pacientů s autoimunitním onemocněním.
IV. kategorie zvláštní cena
 • Marie Krátká (knihovnice Zličínské knihovny) za prosazení a vybudování bezbariérové knihovny, která byla původně v prvním patře bez výtahu.
 • Milan Langer (předseda Spolku Trend vozíčkářů Olomouc) za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.
 • Karel Medřický (organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí) za 20 let práce pro OZP Bučovice a okolí, za poznávací zájezdy a ozdravné rekondiční pobyty a za jeho poradenskou činnost.
 • Hana Pánková (občanská iniciativa Zachraňme Vesnu) za iniciativu vedoucí k záchraně dětské léčebny Vesna v Janských Lázních.
 • Eva Žádníková (organizátorka Těmické benefice pro Leničku a Kristýnku) za uspořádání benefice pro dvě onkologicky postižené holčičky.

Partneři ceny MOSTY 2013

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit