Cena MOSTY 2015

11. 4. 2016

XIII. ročník

Datum: 24. března 2016
Místo: České Budějovice
Nominováno 88 projektů, aktivit, činů a osobností
XIII. ročník se konal pod záštitou Livie Klausové
FOTOGALERIE z předávání cen zde.

Vítězové ceny MOSTY 2015

Královéhradecký kraj a město Hradec Králové za významný podíl na rekonstrukci a dostavbě budovy Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje. Jedná se o jediné centrum svého druhu na celém území Královéhradeckého kraje. Podařilo se vybudovat moderní zázemí pro poskytování sociálních služeb a prostory k realizaci společných programů mezi zdravými a zdravotně postiženými osobami.

1. Centrum zdravotně postižených Jižních Čech, z. s. za přínos osobám se zdravotním postižením prostřednictvím sportovních činností pro handicapované. Centrum vzniklo v roce 1993 a věnuje se sociálním, kulturním a sportovním aktivitám pro osoby se zdravotním postižením bez rozdílu věku. Zakladatelem a nynější ředitelem centra je pan Jiří Smékal, juniorský a seniorský Mistr ČSSR v řecko-římském zápase. V roce 2005 se centru podařilo dokončit bezbariérovou halu, kde lidé každodenně provozují pohybové aktivity na všech úrovních.

Otmar Cvrkal za dlouhodobou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením. Otmar Cvrkal byl dlouholetý předseda Sdružení zdravotně postižených svitavského okresu, Svazu postižených civilizačními chorobami ve Svitavách, členem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a místopředsedou Národní rady osob se zdravotním postižením. V 70. letech pomáhal prosazovat ozdravné a rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením.

JUDr. Jan Hutař, nositel ceny Olgy Havlové a dlouholetý spolupracovník Národní rady osob se zdravotním postižením, za jeho mimořádné sociální cítění, které promítá do své celoživotní práce při podávání připomínek k zákonům a poskytování rad osobám v těžkých životních situacích. Jan Hutař se zasloužil velkou měrou o zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v České republice.

Nominováni na cenu MOSTY 2015 byli

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Královéhradecký kraj a město Hradec Králové – za významný podíl na rekonstrukci a dostavbě budovy Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje.
 • Moravskoslezský kraj – za transformační proces pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji, který otevírá lidem s postižením příležitosti žít normální život.
 • Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži při Národním památkovém ústavu – za zpřístupnění Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži návštěvníkům se zdravotním postižením
 • Obec Břehy u Přelouče – za mimořádnou iniciativu při zpřístupňování obce a jejího rekreačního areálu osobám se zdravotním postižením.
 • Obec Milín – za poskytnutí nově zrekonstruovaných prostor pro kancelář místní organizaci Svazu tělesně postižených, včetně vybavení a ročního nájemného 1,- Kč.
II. kategorie nestátní subjekt
 • 1. Centrum zdravotně postižených Jižních Čech, z. s. – za přínos osobám se zdravotním postižením prostřednictvím sportovních činností pro handicapované.
 • Bílá holubice, z. s. – za divadelně-taneční představení Cirkus a za integraci mladých lidí s těžkým zdravotním postižením.
 • Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. – za dlouhodobou všestrannou pomoc, podporu a péči dětem, mládeži i dospělým jedincům s mentálním či kombinovaným postižením.
 • Občanské sdružení Političtí vězni.cz – za znovuotevření naučné stezky po trestaneckých pracovních táborech a uranových dolech s názvem Jáchymovské peklo ve spolupráci s vozíčkáři a tělesně handicapovanými hudebníky.
 • Tichý svět, o. p. s. – za vytvoření a spuštění speciálního pracovního portálu pro neslyšící Neslysimpracuji.cz.
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Otmar Cvrkal – za dlouhodobou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením.
 • Ing. Zdeněk Holub, CSc. – za dlouholetou intenzivní odbornou práci v oblasti odstraňování stavebních bariér.
 • Vojtěch Vašíček – za pomoc lidem po úrazu páteře a míchy navracet se zpět do běžného života.
 • Jindřich Zemánek – za 45 let rozvoje pantomimy a kultury neslyšících.
IV. kategorie zvláštní cena
 • Dita Abrahamová – za vedení taneční skupiny Paprsek a za vytvoření choreografie „Za sklem – či tak trochu jiný svět“ věnované osvětě autismu.
 • JUDr. Jan Hutař – za mimořádné sociální cítění, které promítá do své celoživotní práce při podávání připomínek k zákonům a poskytování rad osobám v těžkých životních situacích.
 • Bc. Jaromír Kolařík a Jana Koběrská, strážníci prevence kriminality Městské policie Ostrava – za rozšíření forenzního identifikačního značení syntetickou DNA o značení kompenzačních pomůcek.
 • Mgr. Adam Vondráček – za podporu a vedení nevidomých sportovců v bowlingu a vytvoření podmínek pro přípravu nevidomých bowlerů.
 • Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – za projekt Bible bez hranic – překlad vybraných biblických textů do českého znakového jazyka.

Partneři ceny MOSTY 2015

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit