Cena MOSTY 2009

30. 4. 2010

VII. ročník

Datum: 10. února 2010
Místo: Měšťanská beseda, Plzeň
Nominováno 91 projektů, aktivit, činů a osobností
VII. ročník se konal pod záštitou první dámy Livie Klausové

Vítězové ceny MOSTY 2009

Město Český Krumlov za zavedení eurozámků a euroklíču do praxe

Československá obchodní banka a.s., Poštovní spořitelna za vytvoření pracovních míst v Centru administrativních služeb družstva invalidů ERGOTEP Proseč

Engelbert Mildner za celoživotní činnost v oblasti péče o osoby s mentálním postižením

Naděžda Rubnerová in memoriam za obětavou pomoc tonoucí paní na ortopedickém vozíku při záplavách v roce 2009 na řece Ploučnici

Nominovaní na cenu MOSTY 2009:

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Město Český Krumlov za zavedení eurozámků a euroklíčů do praxe
 • Městská Policie MOST za preventivní aktivity pro handicapované a možnost komunikace s dispečinkem MP pomocí SMS
 • Krajský úřad Pardubického kraje za podporu spolkové a vzdělávací činnosti organizací osob se zdravotním postižením
 • Česká televize za pozitivní a objektivní medializace specifičnosti podmínek života osob se zdravotním postižením a propagace pozitivních forem sociální integrace celé této sociální skupiny
 • Město Strakonice za bezpečné a bezbariérové Strakonice
II. kategorie nestátní subjekt
 • Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna za vytvoření pracovních míst v Centru administrativních služeb družstva invalidů ERGOTEP Proseč
 • AB plus CZ, s.r.o. za zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vytvořením podmínek pro zaměstnání nevidomého vozíčkáře
 • CAR CLUB, s.r.o. za projekt HANDY CARD, informační a slevový portál pro osoby se zdravotním postižením
 • Občanské sdružení S(C)HODY – Divadelní projekt Létající divadlo na kolečkách za informování široké veřejnosti o nadání osob s postižením v oblasti divadelní tvorby
 • Nadace Vodafone Česká republika za podporu vývoje, dostupnosti a využití nových komunikačních technologií vhodných pro osoby se sluchovým postižením
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Engelbert Mildner za celoživotní činnost v oblasti péče o osoby s mentálním postižením
 • Marie Grmelová za mimořádnou aktivitu s dětmi s respiračním onemocněním
 • Ing. Roman Folvarský za projekt Ač sedíme, neposedíme – informace pro handicapované cestovatele
 • Ludmila Kantoríková za dlouholetou činnost v rámci libereckého klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
 • Marta Kovaříková, Poradenské centrum SNN v ČR za dlouholetou spolupráce při zajišťování sociálně aktivizačních služeb pro nedoslýchavé a neslyšící osoby v regionu Uherské Hradiště
IV. kategorie zvláštní cena
 • Naděžda Rubnerová in memoriam za obětavou pomoc tonoucí paní na ortopedickém vozíku při záplavách v roce 2009 na řece Ploučnici
 • Zájmové sdružení právnických osob – Petr za splnění snu jednomu muži, který v důsledku své nemoci nemusí zůstat uzavřen v nemocničním prostředí bez naděje na návrat domů
 • Manželé Martina a Ivan Stejskalovi za pomoc i přes svůj handicap v Domově sv. Josefa
 • Ing. Ladislav Strach za dlouhodobou odbornou aktivitu v oblasti bezbariérového řešení staveb
 • Leona Kubešová za založení a vedení integrované skupiny moderního a scénického tance FREEDOM 4

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit