Cena MOSTY 2010

30. 4. 2010

VIII. ročník

Datum: 17. března 2011
Místo: Dům kultury v Kroměříži, Kroměříž
Nominováno 54 projektů, aktivit, činů a osobností
VIII. ročník se konal pod záštitou první dámy Livie Klausové

Vítězové ceny MOSTY 2010

Krajská knihovna Karlovy Vary za veřejné aktivity oddělení pro handicapované zpřístupněné neslyšícím osobám a za speciální vzdělávací aktivity v českém znakovém jazyce

Škoda Auto a.s. za projekt Škoda Auto Handy, který je zaměřen na cílený rozvoj dopravní mobility osob se zdravotním postižením v ČR

Jiří Jiroudek za zmapování přístupnosti Jizerských a Lužických hor pro vozíčkáře – vydání turistických map s vyznačenými trasami pro vozíčkáře

Petr Bouda za záchranu Kateřiny Kožíškové a jejího psa při požáru v bezbariérovém domě v Plzni

Nominovaní na cenu MOSTY 2010

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Krajská knihovna Karlovy Vary za veřejné aktivity oddělení pro handicapované zpřístupněné neslyšícím osobám a za speciální vzdělávací aktivity v českém znakovém jazyce
 • Město Prachatice za dlouhodobou snahu o integraci osob se zdravotním postižením do života komunity a úsilí o zlepšení kvality jejich života
 • Město Uherský Brod za bezbariérové spojení dvou částí města vybudováním spojovací lávky a bezbariérové zpřístupnění sálu Domu kultury
 • Krajský úřad Pardubického kraje za významnou podporu neziskového sektoru v Pardubickém kraji a příkladnou spolupráci v rámci Memoranda uzavřeného mezi Asociací krajů České republiky a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR
 • Magistrát města Olomouc (DP města Olomouc, a.s.) za ucelený systém zpřístupňování MHD v Olomouci pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – Inteligentní zastávky MHD
II. kategorie nestátní subjekt
 • Škoda Auto, a.s. za projekt Škoda Auto Handy, který je zaměřen na cílený rozvoj dopravní mobility osob se zdravotním postižením v ČR
 • ŠOK aneb Šternberští ochotničtí komedianti za zapojení těžce zdravotně postiženého do kolektivu ochotnického divadla
 • Cukrárna Vesmírna, o.p.s. za založení sociálního podniku Cukrárna Vesmírna, o.p.s., který vytváří pracovní místa pro lidi s mentálním postižením
 • ARCUS – onko centrum za pomoc onkologickým pacientům
 • Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou za propojení měst Liberec a Jablonec nad Nisou bezbariérovou linkou a provozování plošinového autobusu na lince Liberec – Praha
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Jiří Jiroudek za zmapování přístupnosti Jizerských a Lužických hor pro vozíčkáře – vydání turistických map s vyznačenými trasami pro vozíčkáře
 • Anna Konvalinková za dlouholetou činnost v oblasti péče o znevýhodněné osoby a za zásluhy o vznik a rozvoj oblastní charity v Uherském Hradišti
 • RNDr. Eva Maršounová za celoživotní práci ve prospěch osob se sluchovým postižením
 • Mojmír Janků za dlouholetou práci pro osoby se zdravotním postižením a spolupráci s organizacemi osob se zdravotním postižením v okrese Šumperk a Jeseník
 • Jindřich Zrůstek za dlouholetou činnost ve prospěch osob postižených civilizačními chorobami
IV. kategorie zvláštní cena
 • Petr Bouda za záchranu Kateřiny Kožíškové a jejího psa při požáru v bezbariérovém domě v Plzni
 • Jaroslav Winter za projekt „Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením před českými soudy“
 • František Halm za dlouholetou práci pro lepší život lidí s mentálním postižením a jejich rodin
 • PhDr. Josef Cerha za dlouholetý přínos pro integraci osob s těžkým zrakovým handicapem
 • Expedice RS Kilimanjaro 2010 za uskutečnění první expedice na světě pacientů nemocných roztroušenou sklerózou na nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit