Cena MOSTY 2017

29. 3. 2018

XV. ročník

Datum: 22. března 2018
Místo: Praha
Nominováno 75 projektů, aktivit, činů a osobností
XV. ročník se konal pod záštitou Adriany Krnáčové
FOTOGALERIE z předávání cen ZDE.

Vítězové ceny MOSTY 2017

Střední odborné učiliště Uherský Brod za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami v oborech Opravářské práce, Potravinářské práce a Pečovatelské služby a za systematickou přestavbu školy na bezbariérový provoz učeben a dílen.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary za projekt Kino bez bariér. Kino bez bariér funguje od roku 2000. Jeho cílem je zajistit návštěvníkům festivalu na vozících srovnatelné podmínky se standardy podobných akcí v Evropě. Patří sem poskytování informací o bezbariérovém ubytování, stravování, přístupnosti sálů, pomoc s orientací, parkováním a dopravou.

Jan Popelář za celoživotní přínos pro osoby s tělesným postižením v České republice. Jan Popelář, za více než dvacet let, odvozil a v rukách vynosil nespočet lidí s tělesným postižením. Se svojí společností HANDICAP TRANSPORT zpřístupnil přepravu osob se zdravotním postižením všem, kteří to potřebují.

Aplikace Záchranka, z. ú. za vytvoření aplikace Záchranka. Mobilní aplikace přivolá Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu stiskem jediného tlačítka. Odešle svou polohu a další důležité informace. Aplikace je zpřístupněna všem lidem, včetně osob se sluchovým postižením a pomáhá s rychlým poskytnutím první pomoci.

Nominováni na cenu MOSTY 2017 byli

I. kategorie – Cena pro instituci veřejné správy

 • Město Sokolov – za poskytování služby Senior Expres
 • Statutární město Pardubice – za projekt Revitalizace Tyršových sadů a jejich zpřístupnění osobám se zdravotním postižením
 • Středisko Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – za 15 let systematické pomoci pro studenty se zdravotním postižením z Masarykovy univerzity v Brně
 • Střední odborné učiliště Uherský Brod – za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – za přístup k zaměstnávání osob se zdravotním postižením (vzpoura úrazům)

II. kategorie – Cena pro nestátní subjekt

 • ALSA, z.s. – za rozvoj péče a kvality života osob amyotrofickou laterální sklerózou
 • Ergotep, družstvo invalidů – za inovativní a udržitelný rozvoj zaměstnávání a integraci osob se zdravotním postižením
 • Kino bez bariér MFF Karlovy Vary – za projekt Kino bez bariér
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. – za 50 let práce ve prospěch osob s mentálním postižením a jejich rodin

III. kategorie – Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

 • PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D. – za celoživotní profesionální a dobrovolnickou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
 • Jan Popelář – za celoživotní přínos osobám s tělesným postižením v České republice
 • Ing. Martina Přibylová – za dlouhodobou a neúnavnou práci pro pacientské organizace a přínos pro reformu psychiatrie v České republice
 • Ing. Josef Závišek – za dlouhodobou práci v péči o duševní zdraví lidí se závažným duševním onemocnění a pečujících osob
 • Ing. Pavel Žák, CSc. – za dlouhodobou činnost v oblasti bezbariérové přístupnosti staveb a samostatného pohybu osob se zdravotním postižením

IV. kategorie – Zvláštní cena

 • Aplikace Záchranka, z.ú. – za vytvoření aplikace Záchranka
 • Ing. Zdeněk Bumbálek – za bezbariérovou a plnohodnotnou komunikaci mezi osobami s postižením sluchu a slyšícími pomocí služby online simultánního přepisu mluvené řeči
 • Česká televize – za pořady pro neslyšící diváky a zapojení osob s postižením sluchu do natáčení takových pořadů – pořad HOPSASA
 • Šimon Ryšavý – za vydávání knih věnujících se problematice zdravotního postižení
 • Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – za systematické odstraňování bariér v dopravě

Partneři ceny MOSTY 2017

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit