Cena MOSTY 2011

17. 10. 2012

IX. ročník

Datum: 15. března 2012
Místo: TOP HOTEL PRAHA, Praha
Nominováno 67 projektů, aktivit, činů a osobností
IX. ročník se konal pod záštitou první dámy Livie Klausové

Vítězové ceny MOSTY 2011

Správa Krkonošského národního parku za mapování bezbariérovosti Krkonoš

Globus ČR k.s. za projekt „Cesty k lidem“ – předání 16 vozů neziskovým organizacím

Alena a Jaromír Krpálkovi za 20letou organizaci národních abilympiád

Mgr. Miroslav Výmola za zpřístupnění Katedrály sv. Václava v Olomouci osobám se zrakovým postižením a pořádání haptických výstav liturgických předmětů

Nominovaní na cenu MOSTY 2011

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Správa Krkonošského národního parku za mapování bezbariérovosti Krkonoš
 • Magistrát města Olomouce za dlouhodobé odstraňování bariér pro osoby se zdravotním postižením
 • Městský úřad Příbram za zřízení plně bezbariérového centra pro osoby se zdravotním postižením
 • Magistrát města Chomutova za kurz základů znakového jazyka pro úředníky magistrátu a strážníky městské policie
 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně za bezbariérový přístup knihovny pro uživatele s různými druhy postižení a systematickou práci s nimi
II. kategorie nestátní subjekt
 • ALTECH s.r.o. za schodišťovou plošinu SP-Ikaros, umožňující snadný přístup osob se zdravotním postižením do letadel
 • Globus ČR k.s. za projekt „Cesty k lidem“ – předání 16 vozů neziskovým organizacím
 • AAA AUTO a.s. za program AAA AUTO mobilita
 • Česka abilympijská asociace o.s. za realizaci projektu Integračního centra sociálních aktivit Kosatec v Pardubicích
 • Česká federace florbalu vozíčkářů za propagaci florbalu pro lidi se specifickými potřebami
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Mgr. Božena Jirků za dlouholetou podporu projektů ve prospěch osob se zdravotním postižením
 • Věra Skalická za dlouhodobou práci ve prospěch osob postižených civilizačními chorobami
 • Anica Dvořáková za dlouholetou práci ve prospěch dospělých ohluchlých a přípravu speciálních kurzů
 • Alena a Jaromír Krpálkovi za 20letou organizaci národních abilympiád
 • Josef Hurt za dlouholetou práci při úpravě vozidel pro osoby se zdravotním postižením
IV. kategorie zvláštní cena
 • Mgr. Miroslav Výmola za zpřístupnění Katedrály sv. Václava v Olomouci osobám se zrakovým postižením a pořádání haptických výstav liturgických předmětů
 • Ing. Marie Ředinová za její odbornou práci ve sdružení stomiků České ILCO
 • PhDr. Darja Kocábová za celoživotní práci pro duševně nemocné
 • Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. za mimořádnou podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením
 • Mgr. Miluše Horská za 20 let aktivní práce ve prospěch osob se zdravotním postižením

Partneři ceny MOSTY 2011

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit