Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR

01

Zastupujeme zájmy zdravotně postižených

Jsme zastřešující nezisková organizace, která od roku 2000 zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Naší úlohou je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí.

Více o NRZP ČR
02

Realizujeme projekty podpory a pomoci zdravotně postiženým

Naše projekty
03

Poskytujeme bezplatné sociální poradenství
pro zdravotně
postižené

Chci poradit