Desatero pro komunikaci s OZP

18. 7. 2019

Problémy v komunikaci s osobami se zdravotním postižením

Lidé se všemi typy zdravotního postižení shodně uvádějí, že jsou často vystaveni ponižování a snižování lidské důstojnosti v případech, kdy jsou v důsledku stigmatizace postižení považováni za slaboduché a podle tohoto deklasujícího přístupu se s nimi jedná. Jedná se o hluboce zakořeněný problém – neschopnosti většinové veřejnosti komunikovat s osobami se zdravotním postižením. Dokladem je realita všedního dne, kdy např. lékař nebo sestra hovoří s průvodcem pacienta, nikoliv s pacientem samotným. Otázky typu „A co je pánovi?“ nebo „Má pán s sebou průkaz pojišťovny?“, popřípadě „Ať si pán odloží“, patří do osobních zkušeností téměř každého člověka s postižením. Obdobný přístup však znají i na mnoha úřadech státní a veřejné správy, službách, dopravě atd.

Z tohoto důvodu přišla Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v roce 2006 s původním projektem – DESATEREM, který má pomoci veřejnosti s bezproblémovou komunikací s lidmi se zdravotním postižením. Součástí projektu bylo vyškolení vhodných lektorů a vytvoření DESATER KOMUNIKACE pro základní typy zdravotního postižení.

Desatero pro komunikaci s pacienty s pohybovým postižením

Desatero pro komunikaci s pacienty se sluchovým postižením

Desatero pro komunikaci s pacienty se zrakovým postižením

Desatero pro komunikaci při doprovodu pacientů se zrakovým postižením

Desatero pro komunikaci s nevidomým s asistenčním psem

Desatero pro komunikaci se sluchově postiženými (Kubertová)

Desatero pro komunikaci s pacienty se syndromem demence

Desatero pro komunikaci s pacienty se seniory (geriatrickými pacienty)

Desatero komunikace s pacienty s poruchou autistického spektra (vytvořenou organizací APLA-JM)

Desatero komunikace s člověkem po poranění mozku

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit