Cestujeme letadlem

17. 7. 2019

Posílení práv osob se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

V oblasti letecké dopravy došlo v rámci EU k významnému posílení a zajištění práv osob se zdravotním postižením přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. (České i anglické znění nařízení je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy:

www.mdcr.cz – Letecká doprava – Legislativa – Přehled nařízení a směrnic Evropských společenství – Oblast/Ochrana cestujících/Nařízení 1107/2006).

Účelem daného nařízení je stanovit pravidla pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením v letecké dopravě tak, aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci, která odpovídá jejich zvláštním potřebám. Dané nařízení zajišťuje možnost využívat leteckou dopravu osobám se zdravotním postižením způsobem srovnatelným s ostatními cestujícími. Za tímto účelem stanoví nařízení způsob pomoci ze strany provozovatelů letišť a leteckých dopravců. Takto poskytovaná služba je pro osoby se zdravotním postižením poskytována bez dodatečných poplatků pro tyto osoby.

Dané nařízení bylo vyhlášeno v Úředním věstníku dne 26. 7. 2006, vstoupilo v platnost 14. srpna 2006 a je účinné od 26. července 2008.

Na pomoc osobám se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace, které se chystají ke své cestě využít leteckou dopravu, pro jejich lepší informovanost o jejich právech, ale i povinnostech, vytvořila Evropská komise video „Nová práva pro osoby s omezenou schopností pohybu“.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit