Užitečné odkazy

9. 12. 2010

Soupis užitečných internetových stránek vybraných organizací a institucí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Helpnet – rozsáhlý zdroj informací a aktualit pro zdravotně postižené, rozčleněné informace o jednotlivých typech zdravotního postižení

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

OS Noviny – portál pro neziskovky a občanskou společnost

Dobromysl – informační portál pro osoby s mentálním postižením

Práce pro ZP – Informační a vzdělávací portál zaměřený na potřeby OZP a na jejich uplatnění na trhu práce

Databáze léků (Státní ústav pro kontrolu léčiv) – seznam registrovaných léků, včetně příbalových informací

Euroklíč

Stálé zastoupení ČR při EU

Pečuj doma – portál určený především laickým pečujícím, ale i profesionálům ze zdravotně-sociální oblasti a dalším zájemcům

OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariérám – občanské sdružení zabývající se bariérami a jejich odstraňováním na území Slovenské republiky (projekt Euroklíč pro Slovenskou republiku)

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit