Osobnosti hnutí OZP

16. 7. 2019

Vážení přátelé,

na nových internetových stránkách NRZP ČR zavádíme rubriku Osobnosti hnutí OZP. Jak název napovídá, mělo by jít o volný seznam osobností, které svou občanskou, vědeckou či politickou činností nějakým způsobem přispěli či stále aktivně přispívají ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, k pokrokům ve zdravotní a sociální péči o ně, k jejich zviditelňování a začleňování do veřejného života, k jejich sebeuvědomování, organizování a prosazování nároků na uznání své existence a plnohodnotný život.

Pokud o někom takovém víte a myslíte si, že by neměl v takovém seznamu chybět, vyplňte prosím přiložený formulář a zašlete nejlépe emailem na nrzpcr@nrzp.cz. Fotografii můžete zaslat jako přílohu emailu, nemusíte jí vkládat přímo do formuláře.

Návrhy lze podávat pouze prostřednicvím členských organizací sdružených v NRZP ČR.

Děkujeme za spolupráci.

Formulář ke stažení (dokument Word)


  1. Ing. Pavel Dušek
  2. Mgr. Václav Krása

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit