NRZP Středočeského kraje

Adresa: Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 

Předsedkyně: Ing. Denisa Konvalinková

Telefon: +420 607 275 619

Email: nrzpstredoceskykraj@gmail.com

Koordinátor: JUDr. Marie Madejová

Telefon: + 420 736 759 519

Email: m.madejova@kisinfo.cz, m.madejova@volny.cz

 

Členské organizace:

 • Svaz tělesně postižených
 • Lenio občanské sdružení
 • PARKINSON humanitární společnost
 • Svaz postižených civilizačními chorobami
 • KVP Petýrkova
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
 • Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
 • Klub DEMKA
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
 • Svaz diabetiků ČR
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
 • Unie Roska- česká MS společnost
 • Klub bechtěreviků
 • Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu
 • Federace rodičů a přátel sluchově postižených
 • Amelie, o.s.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit