Krajské plány vyrovnávání příležitostí

30. 4. 2010

Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením mají již u nás poměrně značnou tradici. Od roku 1992 jsou Vládou ČR postupně přijímány plány vyrovnávání rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na celostátní úrovni. Na základě doporučení Vlády ČR z roku 2003 jsou postupně přijímány obdobné plány vyrovnávání rovných příležitostí na úrovni jednotlivých krajů. Jako první regionální plán byl přijat Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Moravskoslezského kraje – Ostrava 2004. V současné době jsou přijaty krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (dále jen KPV) již v polovině krajů ČR.

Smyslem KPV je, aby v rámci kraje existoval dokument, na jehož základě by se systematicky postupovalo při zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v daném kraji. Z tohoto důvodu nejsou KPV primárně zaměřeny na sociální oblast, jak je velice často mylně interpretováno, ale na běžné oblasti života, jako je vzdělávání, zaměstnávání, doprava, přístupnost prostředí, kultura, sport, volný čas, přístup k informacím, bydlení atd. Jedná se tedy o široce pojatý dokument, který v systému veřejné správy zasahuje do problematiky mnoha odborů příslušných úřadů. Podstatným přínosem KPV je tedy koordinace činností ve prospěch osob se zdravotním postižením, časové rozfázování, plánovitost při realizaci atd.

Po více jak šesti letech existence KPV lze konstatovat, že ve všech regionech, které se dosud do vytváření KPV zapojily, měla jejich realizace hmatatelné pozitivní dopady. Naší snahou tedy je, aby se po těchto zkušenostech v co nekratším období podařilo přijmout KPV i ve zbývajících krajích.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit