NRZP Jihočeského kraje

Adresa: Lannova třída 205/16, České Budějovice 370 01.

Předseda: Ing. Helena Mádlová 

Telefon: +420 602 931 039

E-mail: helena.madlova@seznam.cz

Místopředseda: Ing. Jaroslava Pupíková, DiS.

Koordinátorka: Romana Bočková

Telefon: +420 736 751 203

E-mail: c.budejovice@nrzp.cz

Odborná konzultantka pro inkluzivní vzdělávání: Mgr. Helena Kočová, Ph.D.

E-mail: helena.kocova@nrzp.cz

 

Členské organizace:

 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
 • Svaz diabetiků ČR
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
 • Svaz tělesně postižených v ČR
 • Unie Roska
 • Klub bechtěreviků
 • Revma Liga ČR, klub České Budějovice
 • NIPI – Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 • PARKINSON klub České Budějovice
 • Rodinné centrum ROZÁRKA
 • Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice
 • POHODÁŘI VSKH
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

Přidružení členové:

 • Jihočeské centrum pro ZP a seniory o.p.s.
 • ABRAXAS o.p.s.
 • EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.
 • Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.
 • Sportovní Klub Pohodáři FLOTILA K2
 • Autis Centrum o.p.s.
 • Jihočeské centrum rovných příležitostí, z,ú,

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit