NRZP Ústeckého kraje

Adresa: Na Popluží 821/11, 400 01, Ústí nad Labem

Předseda: Jaroslav Slavík

telefon: 736 105 447

E-mail: jaroslavik@seznam.cz

 

Členové krajského výboru:

Ing. Jaroslava Brhlíková, DiS. –  jaroslava.brhlikova@kzcr.eu,

Hana Cinkaničová  – hana.cinkanicova@centrum.cz,

Helena Kádnerová – helena.kadnerova@gmail.com,

Ing. Vladimír Krajíček –  krajicek@mybox.cz,

Vladimír Tuček – vladimir.tucek@tiscali.cz,

Jiří Záhořík – jzahorik43@seznam.cz,

Eva Živnůstková – uarcus@tiscali.cz

Ladislav Alinče – alilada@centrum.cz

 

Členské organizace:

 • AVAZ – Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Děčín
 • Klub bechtěreviků
 • Unie ROSKA – česká MS společnost
 • Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených ČR
 • Svaz tělesně postižených v České republice
 • Sdružení rodičů a přátel diabetický dětí v ČR
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
 • AMA – společnost onko pacientů, jejich rod. příslušníků a přátel, Z.S.
 • Ústecký ARCUS – spol. onkologických pacientů, jejich rodin a přátel, z.s.
 • O.s. ŠANCE, Lovosice
 • Handicap Žatec
 • NEDO-NESLY
 • SONS ČR
 • Svaz Diabetiků ČR
 • Disway z.s.

Přidružení členové:

 • CESPO o.p.s.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit