Informace č.: 35 – 2024 (novela zákona o sociálních službách a dalších zákonech)

15. 4. 2024

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme další novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tímto zákonem se zároveň novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.

Cílem navrhované právní úpravy je sjednotit všechny dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a průkaz osoby se zdravotním postižením pod ČSSZ, kdy v důsledku dojde ke snížení zátěže Úřadu práce ČR a současně k vytvoření podmínek pro efektivnější uplatňování manažerských nástrojů, širší možnosti digitalizace vybraných procesů a vhodnější metodické vedení včetně systémového nastavení kontrolní činnosti v oblasti sociálního zabezpečení.

Agendy nepojistných sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a průkazu osoby se zdravotním postižením by nově zajišťovala ČSSZ prostřednictvím jí řízených služebních úřadů, tj. územních správ sociálního zabezpečení (dále jen „ÚSSZ“), které s účinností od 1. ledna 2024 nahradily okresní správy sociálního zabezpečení, a prostřednictvím IPZS, který byl zřízen rovněž od 1. ledna 2024. ÚSSZ budou nově rozhodovat o nepojistných sociálních dávkách podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a průkazu osoby se zdravotním postižením, a to na základě posouzení zdravotního stavu zpracovaného IPZS.

Návrh dále obsahuje řadu opatření, jejichž cílem je především zefektivnění správního řízení a procesu posuzování zdravotního stavu ve vztahu zejména k nepojistným sociálním dávkám podmíněným dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a průkazu osoby se zdravotním postižením. Pozornost byla zaměřena primárně na délku správního řízení, upuštění od nadbytečných administrativních úkonů a digitalizaci a elektronizaci celého procesu.

Vážení přátelé, vaše připomínky v připomínkové tabulce, která je v odkaze pod textem, nám prosím pošlete nejpozději do čtvrtka 2. května 2024 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn

Stáhnout

Předkládací zpráva

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Návrh zákona kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit