• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 3 – 2024 (Poslanecký návrh ministra M. Jurečky – další novela zákona o sociálních službách)

Informace č.: 3 – 2024 (Poslanecký návrh ministra M. Jurečky – další novela zákona o sociálních službách)

3. 1. 2024

Vážení přátelé,

dnes jsme byli Tyfloservisem o.p.s. upozorněni, že v Poslanecké sněmovně je tisk 605, který podal jako poslanec pan ministr M. Jurečka a je to již třetí novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tím, že byl tento návrh podán jako poslanecký návrh, obešel pan ministr standardní připomínkové řízení a my jsme neměli možnost se k návrhu nijak vyjádřit. V přílohách pod textem najdete jednak vlastní poslanecký návrh, ale také stanovisko MPSV ČR, MF ČR a dalších institucí k rozhodnutí Vlády, jaké má zaujmout stanovisko k tomuto poslaneckému návrhu. Vláda přijala neutrální stanovisko, protože zásadně proti návrhu pana M. Jurečky vystoupilo Ministerstvo financí ČR. Velmi nás překvapila stanoviska Unie zaměstnavatelských svazů a KZPS, které vyslovili souhlasné stanovisko. Na tomto návrhu je několik věcí velmi zajímavých. Především, že návrh byl podán těsně před vánočními svátky ve stejný den, kdy MPSV ČR dalo do připomínkového řízení novelu zákona o sociálních službách, která se týká příspěvku na péči. Dále, že ačkoliv má Vláda na svoje stanovisko k poslaneckému návrhu 30 dní, tak již 27. 12. 2023 byla na Vládě stanoviska výše zmíněných institucí a Vláda by dnešního dne měla přijmout své stanovisko k návrhu. U jiných poslaneckých návrhů běžně využívá maximální lhůty. V otázce zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tak vzniká obrovský zmatek, kdy MPSV ČR vyprodukovalo během tří dnů tři návrhy zákona o sociálních službách. Dovolíme si citovat ze stanoviska ministerstva financí, které považujeme za adekvátní.

„Zásadně nesouhlasíme s účelovým jednáním MPSV. Původní plán na komplexní novelu zákona o sociálních službách, který měl přinést i tolik potřebnou změnu způsobu financování, nebylo MPSV schopno dosud připravit, a to i přes zapojení mnoha expertů do navzájem se prolínajících pracovních skupin jednajících téměř dva roky. Namísto toho nyní MPSV rozdělilo původní návrh do části věnující se samostatně příspěvku na péči a na tuto část, která obsahuje rozšíření okruhu osob, které mají nárok na čerpání služeb a rozšíření okruhu samotných služeb. Na druhou stranu MPSV zcela upustilo od zásadních systémových změn financování, což je požadováno jak ze strany odborné veřejnosti, tak ze strany samotných poskytovatelů sociálních služeb a především jejich klientů, v neposlední řadě také ze strany Ministerstva financí. Již několik let požadujeme po MPSV zajištění systémových změn, které povedou ke zvýšení dlouhodobé finanční udržitelnosti při respektování potřeb klientů.“

Vážení přátelé, o dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat. První návrh, který se týká příspěvku na péči jsme již odeslali a máte ji v příloze Informace č. 1 – 2024. Druhá novela, kterou jsme Vám poslali 27. 12. 2023 v Informaci č.: 114 – 2023 se týká sociálně zdravotního pomezí. Prosíme Vás o její připomínkování do 15. ledna 2024.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Poslanecký návrh novely zákona č. 108/2006 - tisk 605

Stáhnout

Návrh pro jednání vlády - tisk 605

Stáhnout

Stanovisko MPSV ČR k sněmovnímu tisku č. 605

Stáhnout

Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů ČR k sněmovnímu tisku č. 605

Stáhnout

Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k sněmovnímu tisku č. 605

Stáhnout

Stanovisko ministerstva financí ČR k sněmovnímu tisku č. 605

Stáhnout

Stanovisko Vlády ČR k sněmovnímu tisku č. 605

Stáhnout

Návrh usnesení Vlády ČR k sněmovnímu tisku č. 605

Stáhnout

Předkládací zpráva

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit