• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 40 – 2024 (Návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách)

Informace č.: 40 – 2024 (Návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách)

9. 5. 2024

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.

Vyhláška rozšiřuje činnosti základního sociálního poradenství, které může být nově poskytováno také pečujícím osobám. Podstatou části vyhlášky je zvýšení plateb za jednotlivé úkony, a to včetně úkonů péče. V předkládací zprávě se uvádí, že k úpravě cen služeb je přistoupeno v souvislosti s aktuálně plánovaným navýšením příspěvku na péči, který by měl být zvýšen od 1. července 2024. V praxi to znamená, že i když dojde ke zvýšení příspěvku na péči v některých stupních, tak se prakticky nezvýší počet hodin, které budou moci klienti využít.

Prosíme vás o vaše připomínky nejpozději do 15. května 2024. Připomínky zasílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Novela vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách

Stáhnout

Platné znění s vyznačenými změnami vyhlášky 505/2006 Sb.

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit