Informace č.: 100 – 2023 (Novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)

21. 11. 2023

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná se o rozsáhlou novelu zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje následující:

  • zavedení mechanismu navazujícího hranici pro odchod do starobního důchodu na naději dožití,
  • postupné parametrické úpravy směřující ke zpomalení růstu nově přiznávaných důchodů,
  • zvýšení minimální procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně na 10 % průměrné mzdy a tomu odpovídající adekvátní navýšení minimální procentní výměry u ostatních druhů důchodu,
  • mírnější krácení tzv. předčasného starobního důchodu při získání 45 let pojištění,
  • hodnocení úspěšně dokončeného doktorského studia jako náhradní doby pojištění,
  • snížení věku potřebného pro vznik nároku na tzv. odložený starobní důchod,
  • prodloužení lhůty pro obnovu nároku na vdovský/vdovecký důchod z 2 let na 5 let,
  • nahrazení zvýšení starobního důchodu za vychované děti (tzv. výchovného) za první a druhé dítě novým typem ocenění za péči ve formě tzv. fiktivních vyměřovacích základů,
  • zavedení tzv. fiktivních vyměřovacích základů jako ocenění za péči o závislou osobu,
  • zavedení dobrovolného sdíleného vyměřovacího základu manželů a registrovaných partnerů (rodinný vyměřovací základ).

Prosíme Vás o Vaše připomínky, a to nejdéle do 5. 12. 2023 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění s vyznačenými změnami

Stáhnout

Návrh zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Zpráva RIA

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit