projekt s názvem Design for All

2. 5. 2022

Národní rada osob se zdravotním postižením se zapojila s maďarskými a slovenskými kolegy do společného projektu s názvem Design for All, česky Design pro všechny.

Cílem projektu je společně hovořit a diskutovat o proudu univerzálního designu nebo chcete-li o přístupnosti vystavěného prostředí pro všechny.

Prvním úkolem všech partnerů bylo zmapování výchozích předpokladů a legislativního prostředí pro oblast přístupnosti ve stavebnictví. Tuto analýzu Vám nyní předkládáme. Protože Česká republika prochází obdobím komplexní rekodifikace stavebního práva, upozorňuje, že informace uvedené v dokumentu jsou platné v době zpracování, aktuální k 31.březnu 2022.

V dalším kroku se budeme věnovat ukázkám dobrých a špatných příkladů ze stavební praxe a představíme Vám možnosti jak hodnotit přístupnost staveb. Na konkrétních stavbách se pokusíme analyzovat dopad stávajícího legislativního prostředí na praxi v oblasti přístupnosti pro všechny.

Sledujte naše stránky pro další informace.

Pokud máte zájem o informace od Slovenských kolegů, připojujeme odkaz na jejich stránky, kde naleznete informace o projektu na Slovensku a jejich Situační analýzu.

Prístupnosť na Slovensku. Situačná analýza

Pro více informací sledujte stránku projektu na sociálnej sieti Facebook.

https://www.socia.sk/pristupnost-na-slovensku/

Situační analýza ČR (doc)Situační analýza ČR (PDF)

Příklady dobré praxe (PDF)

Honocení přístupnosti (PDF)

Pozvánka na seminář 8.9. 2022 (PDF)

Formulář pro hodnocení přístupnosti (PDF)

Závěrečná online konference projektu

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit