MOSTY 3/2022

29. 6. 2022

04     Václav Krása, Sabrina Plisková  NRZP ČR nově zvolila svoje orgány

05     Sabrina Plisková  Václav Krása: Lidé se zdravotním postižením se dostávají do složité situace

06     Václav Krása  Budu prosazovat co nejširší míru pomoci pro zdravotně znevýhodněné, říká v rozhovoru pro Mosty ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

10     Václav Krása, Petr Schweiner  Získat výchovné k důchodům může být někdy problematické

12     Sabrina Plisková  Sociální projekty v našem kraji mohou být inspirací pro ostatní, říká v rozhovoru pro Mosty královéhradecký hejtman Martin Červíček

14     Dagmar Lanzová  Rekodifikace stavebního práva aneb Nový stavební zákon

20     Václav Krása, Sabrina Plisková  V Hradci Králové se předávaly ceny Mosty

23     Zuzana Dufková  Podpora regionů – zajištění informovanosti a obhajoba práv OZP včetně administrativních a provozních nákladů

24     Sabrina Plisková  Loterie ve světě pomáhají neziskovému sektoru, chceme totéž u nás

28     Petr Šťáhlavský  Mezistátní železniční doprava je po dvou letech bez omezení, i lidé s handicapem mohou vyrazit za zážitky

32     Zuzana Tvrdá, Linda Vondrová  Letní tábor či invalidní vozík: obojí může být finančně nedostupné

36     Linda Štucbartová  ESD je pro každého, říká lektorka sebevědomé sebeobrany z Kanady Sheila Watson

38     Sabrina Plisková, Iva Sahulková  Den zdraví Prahy 13 – jednodenní festival zdravého životního stylu

40     Opel CZ  Nový Opel Grandland: výrazný design, hi-tech prvky

44     Ivana Julínková  Cena Olgy Havlové pro Martina Škurka

45     Miloš Kajzrlík  Mezinárodní abilympiádo, kampak asi kráčíš…?

46     Ivana Julínková  Představení poradny NRZP ČR v Pardubicích

48     Jana Péková, Jitka Kratochvílová, Zuzana Janíčková  Okénko do poraden NRZP ČR

52     Jan Malý  „Děti ráje“ v dešti

54     Ivana Julínková  Stres a relaxační techniky

56     Miloš Kajzrlík  Víte, nevíte aneb Něco ze „životopisu“ známého symbolu

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit