Informace č.: 34 – 2024 (Doprovodný zákon k dávce státní sociální pomoci)

15. 4. 2024

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci, který věcně a legislativně technicky reaguje na změny vyplývající ze zavedení dávky státní sociální pomoci.

Současně s návrhem zákona o dávce státní sociální pomoci se předkládá návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci, který věcně a legislativně technicky reaguje na změny vyplývající ze zavedení dávky státní sociální pomoci. Kromě úprav v zásadě legislativně-technického charakteru zákon výrazněji vstupuje do zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kde se vedle ponechání úpravy rodičovského příspěvku, porodného a pohřebného upravuje řízení o těchto dávkách směrem k digitalizaci a sjednocuje se s procesními pravidly pro dávku státní sociální pomoci. Úprava rovněž sjednocuje některé instituty s úpravou dávky státní sociální pomoci vzájemným provázáním právní úpravy, např. okruh rozhodných příjmů, nezaopatřenost dítěte, která již nebude zahrnovat 15 až 18leté osoby, které jsou v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se ponechává úprava dávky mimořádná okamžitá pomoc a sociální práce. Nově se umožňuje poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc z moci úřední. Cílí se na využití tohoto nástroje tam, kde Úřad práce na základě práce s klientem uzná, že využití této mimořádné peněžité pomoci by domácnostem pomohlo lépe řešit jejich celkovou sociální situaci. Návrh úpravy dávky státní sociální pomoci doprovází dílčí změny mnoha zákonů, které vázaly podmínky na rušené dávky státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi. V těchto případech se navrhuje vázat podmínky v jiných právních úpravách na dávku státní sociální pomoci podle přítomnosti klíčové složky.

Vážení přátelé, vaše připomínky v připomínkové tabulce, která je v odkaze pod textem, nám prosím pošlete nejpozději do čtvrtka 2. května 2024 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Doprovodný zákon k zákonu o dávce státní sociální pomoci

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Platné znění částí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, s vyznačením navrhovaných změn

Stáhnout

Vypořádání připomínek

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit