• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 9 – 2024 (Společná tisková konference k financování nadregionálních a celostátních sociálních služeb)

Informace č.: 9 – 2024 (Společná tisková konference k financování nadregionálních a celostátních sociálních služeb)

6. 2. 2024

Vážení přátelé,

dnes 6. února 2024 se uskutečnila společná tisková konference Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Unie sociálních služeb ČR za účasti některých dalších členských organizací.

Tématem společné tiskové konference byl návrh pana poslance Mariána Jurečky a dalších na změnu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 605. Tento poslanecký návrh, který byl zpracován MPSV ČR a pan ministr jej podal jako poslanecký návrh, je zaměřen na dvě oblasti. První oblastí je financování nadregionálních a celostátních sociálních služeb. Druhou oblastí je definice osoby pečující a restriktivní opatření vylučující řadu nyní neformálně pečujících z podpory. Například u pečujících o paliativní klienty.

Tisková konference se věnovala především nadregionálním a celostátním projektům poskytování sociálních služeb. V odkaze pod textem najdete tiskovou zprávu a také pozměňovací návrh k tisku 605.

Hlavními problémy návrhu jsou: 

  1. pracuje s legislativně nesprávnou novou definicí sítě nadregionálních služeb, která v praxi zamezí legálnímu financování těchto sociálních služeb. Novela se opírá o vyjádření krajů, které ze zákona nemohou vyhodnocovat potřebnost nadregionálních služeb;
  2. návrh neobsahuje žádná přechodná ustanovení, což je standardní věc při takto zásadní změně. Správně by návrh měl obsahovat přechodná ustanovení, která stanoví, že sociální služby, které byly financovány podle staré právní úpravy, budou automaticky zařazeny do nově zřízené nadregionální sítě a budou tak financovány od účinnosti novely podle nových pravidel;
  3. v novele vzniká 1,5 roku proluka mezi platností novely a povinností Ministerstva práce a sociálních věcí sestavit novou nadregionální síť sociálních služeb. Vzniká tím velké nebezpečí, že po tuto dobu nebude zajištěno financování nadregionálních a celostátních sociálních služeb a bude záležet pouze na rozhodnutí MPSV ČR komu prostředky schválí a komu ne.

Unie sociálních služeb ČR ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR připravila výše zmíněný pozměňovací návrh, který má zajistit kontinuitu ve financování nadregionálních služeb. Tyto instituce se nyní obrátí na poslance a poslankyně, aby podpořili tento pozměňovací návrh a zabránili tak potenciálním negativním dopadům na klienty a pracovníky sociálních služeb.

Je nezbytné, abychom zastavili tuto novelu v jejím současném stavu a začali konstruktivní dialog, který zajistí ochranu jak pro klienty sociálních služeb, tak pro ty, kdo se obětavě starají o jejich blaho. Nenechme ohrozit ty, kteří jsou v naší společnosti nejzranitelnější, a nezapomínejme na ty, kteří jim poskytují pomocnou ruku.

Vážení přátelé o dalším vývoji tohoto zásadního problému vás budeme dále informovat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Pozměňovací návrh k tisku 605

Stáhnout

Tisková zpráva k ohrožení celostátních projektů poskytovatelů sociálních služeb

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit