• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 107 – 2023 (Návrh novelizace právních předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění)

Informace č.: 107 – 2023 (Návrh novelizace právních předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění)

1. 12. 2023

Vážení přátelé,

MZ ČR se rozhodlo novelizovat právní předpisy v oblasti veřejného zdravotního pojištění. V odkazech pod textem najdete příslušné návrhy s vyznačením změn, které by měly být provedeny. Máme také možnost ještě navrhnout další změny, které by bylo dobré zapracovat do úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Můžeme také navrhnout jiné změny zákona. MZ ČR si chce udělat jakousi rešerši námětů s tím, že na začátku roku 2024 by tyto náměty byly předmětem legislativních prací při tvorbě nového zákona. Prosíme Vás tudíž, abyste nám Vaše návrhy, podněty a připomínky poslali nejpozději do 20. 12. 2023 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Stáhnout

Důvodová zpráva k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Stáhnout

Návrh zákona o úhradách zdravotnických prostředků na poukaz

Stáhnout

Důvodová zpráva k zákonu o úhradách

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit