• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 61 – 2022 (Novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a některé další zákony)

Informace č.: 61 – 2022 (Novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a některé další zákony)

1. 8. 2022

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem Vám posíláme novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a některé další zákony. MPSV ČR však spojilo více zákonů do jednoho návrhu zákona, přičemž tyto zákony jsou zcela odlišné.

Vlastní novela zákona č. 329/2011 Sb., je jednoduchá, protože řeší pouze zvýšení příspěvku na mobilitu, a to z 550,- Kč na 900,- Kč měsíčně. Dále se zvyšuje maximální částka na zvláštní kompenzační pomůcku u zdvihacích plošin, nebo šikmých zvedacích plošin ze 400 000,- Kč na 500 000,- Kč. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržného systému se dále rozšiřuje také na osoby s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením. Nově bude možné také podání učinit elektronickou cestou.

MPSV ČR přidalo k tomuto zákonu zároveň větší novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kde se upravuje otcovská dovolená. Považujeme toto spojení dvou zcela odlišných zákonů za podivné a matoucí.

Vážení přátelé, prosíme Vás o Vaše případné připomínky, a to nejdéle do středy 10. 8. 2022. Připomínky zasílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Platné znění zákona č. 329/2011

Stáhnout

Novela zákona č. 329/2011

Stáhnout

Novela zákona č. 329/2011 - implementace

Stáhnout

Novela zákona č. 329/2011 - důvodová zpráva

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit