• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 24 – 2024 (Jednání Výboru pro sociální politiku o pozměňovacích návrzích k tisku 605)

Informace č.: 24 – 2024 (Jednání Výboru pro sociální politiku o pozměňovacích návrzích k tisku 605)

14. 3. 2024

Vážení přátelé,

ve středu 13. března 2024 se uskutečnilo další jednání Výboru pro sociální politiku PSP ČR o poslaneckém návrhu novely zákona o sociálních službách, sněmovní tisk 605. Tentokrát Výbor jednal, jako garanční výbor, po druhém čtení zákona a hlasoval o jednotlivých podaných pozměňovacích návrzích, které byly podány v průběhu jednání Výboru nebo v průběhu druhého čtení. Veřejnost při tomto jednání již nemůže vystoupit, takže jsme pouze sledovali hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Pozměňovací návrhy k tisku 605 najdete v odkaze pod textem. Nejprve jsou uvedeny pozměňovací návrhy, které byly schváleny na jednání Výboru pro sociální politiku dne 29. února 2024. Dále pak jsou pozměňovací návrhy, přednesené ve druhém čtení 8. března 2024. Většinu návrhů Výbor, na základě stanoviska MPSV ČR a předkladatele poslaneckého návrhu, zamítl. V souboru pozměňovacích návrhů jsou žlutě označeny ty návrhy, které byly schváleny na jednání Výboru pro sociální politiku, nebo k nim Výbor zaujal neutrální stanovisko. Současně jsou žlutě označeny pozměňovací návrhy, které byly zamítnuty, ale máme enormní zájem, aby byly na jednání Sněmovny schváleny. U pozměňovacích návrhů, ke kterým Výbor nepřijal žádné usnesení, bude záležet na rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

Výbor pro sociální politiku doporučil Poslanecké sněmovně, aby ve třetím čtení akceptovala všechny návrhy schválené na jednání Výboru dne 29. února 2024. Výbor pro sociální politiku na svém jednání 8. března 2024 neschválil ani jedno navýšení příspěvku na péči v I. stupni, pouze u návrhu pana poslance Aleše Juchelky, který navrhuje zvýšení příspěvku na péči pouze v I. stupni na 1 380,- Kč, Výbor zaujal neutrální stanovisko. Obdobně se Výbor postavil k návrhu paní poslankyně Lucie Šafránkové, která navrhuje zvýšení příspěvku na péči v I. stupni na 1 760,- Kč, ve II. stupni na 5 300,- Kč.

Výbor nepodpořil návrhy pana poslance Aleše Juchelky, které se týkaly legislativní úpravy sítě nadregionálních a celostátních poskytovatelů sociálních služeb. Schválil pouze úpravu, kterou navrhl pan poslanec Marián Jurečka, a která opticky zlepšuje navrženou úpravu.

Vážení přátelé, třetí čtení poslaneckého návrhu tisk 605 může být nejdříve 23. března 2024, což je sobota, takže je velmi pravděpodobné, že konečné hlasování o tisku 605 bude v týdnu od 25. března 2024. Do té doby máme čas oslovit poslance, jak v otázce příspěvku na péči v I. stupni, případně ve II. stupni, tak v otázce sítě nadregionálních a celostátních poskytovatelů sociálních služeb.

Konkrétně se jedná o pozměňovací návrhy, které se týkají příspěvku na péči v I., případně II. stupni. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Aleše Juchelky, označený v souboru B1, bod 7 a dále o návrh paní poslankyně Lucie Šafránkové, označený v souboru C4, bod 2. K těmto dvěma návrhům Výbor zaujal neutrální stanovisko a mají určitou šanci na schválení.

U sítě celostátních a nadregionálních poskytovatelů sociálních služeb podporujeme a chceme prosadit návrh pana poslance Aleše Juchelky, který je barevně označený v souboru B4, bod 1–3. Výbor tento návrh zamítl, ale my jej považujeme za zásadní.

Vážení přátelé, pozměňovacích návrhů, které bychom rádi podpořili, je více, ale výše uvedené jsou zásadní, a proto vás prosíme, abyste psali vašim poslancům. V přiloženém souboru v odkaze pod textem si najděte příslušný pozměňovací návrh a prosíme vás, abyste oslovili poslance a požádali je, aby výše uvedené návrhy podpořili. Můžete do oslovení okopírovat příslušný pozměňovací návrh. Domníváme se, že každý soudný člověk pochopí, že příspěvek na péči v I. stupni se musí valorizovat po obrovské inflaci, která v posledních dvou letech postihla všechny občany České republiky a zvýšila ceny služeb o 30 %. Obdobně to platí také u sítě nadregionálních a celostátních poskytovatelů sociálních služeb. Spoléháme na vaši pomoc.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Pozměňovací návrhy k tisku 605

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit