Informace č.: 23 – 2024 (Ohroženo zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP)

12. 3. 2024

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme dopis zaměstnavatelských svazů, které sdružují zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, předsedovi vlády panu Petru Fialovi. Dopis se týká příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78a, odst. 17, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

MPSV ČR dalo do připomínkového řízení Návrh nařízení vlády o zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP, a to s platností od 1. ledna 2024. Navrhuje se zvýšení příspěvku o 1 500,- Kč. Později jsme zjistili, že Ministerstvo financí ČR dalo k tomuto návrhu v zásadě negativní stanovisko, protože uvedlo, že potřebné finanční prostředky na tuto valorizaci si má MPSV ČR zajistit samo ve svém rozpočtu. Zaměstnavatelské svazy se obávají, že takové stanovisko ohrožuje schválení návrhu Nařízení vlády.

Předsedu vlády pana Petra Fialu jsme požádali o urychlenou schůzku, kde bychom chtěli osvětlit panu premiérovi, že zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP je zásadní věcí, aby byla udržitelná míra zaměstnanosti u osob s těžším zdravotním postižením. Vláda by o návrhu Nařízení měla jednat 20. března 2024.

V současné době pracuje u zaměstnavatelů zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením téměř 75 tisíc lidí. Pokud nebude zvýšen příspěvek na zaměstnávání, může dojít k tomu, že řada zaměstnavatelů ukončí svoji činnost a propustí větší počet pracovníků se zdravotním postižením. Chceme tomu společně zabránit, proto jsme se rozhodli pro tento postup.

O vývoji situace vás samozřejmě budeme informovat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 


Změny telefonních čísel:

  1. Obecný Kontakt: (původní číslo 266 753 421) nové telefonní číslo 230 234 954
  2. Ekonomické oddělení: (původní číslo 266 753 428) nové telefonní číslo 230 234 955
  3. Poradna Praha: (původní čísla 266 753 422, 266 753 427) nová telefonní čísla 230 234 956, 230 234 957.

 

Tato nová telefonní čísla jsou již aktivní a můžete na ně telefonovat.

Původní telefonní čísla budou funkční pouze do konce měsíce března 2024.

Prosíme vás, abyste si aktualizovali své kontakty s našimi novými čísly. Sdělte tuto informaci všem členům vašeho týmu nebo dalším relevantním osobám. Mějte na paměti, že stará telefonní čísla nebudou od 1. 4. 2024 k dispozici.

Společný dopis předsedovi Vlády ČR

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit