Informace č.: 95 – 2023 (Petice za zvýšení příspěvku na péči finišuje)

9. 11. 2023

Vážení přátelé,

jak víte, předsednictvo NRZP ČR rozhodlo o prodloužení sběru podpisů Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních, a to do 15. listopadu 2023.

Posun datumu ukončení petice je v souvislosti s tím, že vláda má 30 dní na projednání poslaneckého návrhu zákona a tato doba uplyne až v polovině měsíce listopadu. To znamená, že dříve se Poslanecká sněmovna nemůže zabývat naším návrhem, který podali poslanci. Jakmile bude stanovisko vlády, tak vás s ním samozřejmě seznámíme. Již jednáme s Petičním výborem o předání petice předsedovi Petičního výboru a zároveň seznámení poslanců s počtem petentů. Petici budeme předávat, po dohodě s Petičním výborem, krátce po 20. listopadu 2023. Budeme se snažit, aby součástí předání petice byla také tisková konference, která by upozornila na toto důležité téma, které nás všechny trápí.

Vážení přátelé, prosíme vás, abyste se i nadále snažili získat další a další podpisy pod peticí, a to buď v elektronické podobě, nebo v písemné. Je to strašně důležité, a ještě nemáme dostatek podpisů. Petici najdete na odkaze: https://nrzp.cz/2023/09/22/petice-za-zvyseni-prispevku-na-peci-ve-vsech-stupnich/

V současné době máme v elektronické verzi 1264 podpisů a v písemné podobě se blížíme číslu osm tisíc podpisů. To znamená, že dohromady máme sebráno téměř devět tisíc podpisů. Máme ještě řadu dní před sebou a můžete nám podepsané petiční archy skenovat a poslat na adresu nrzpcr@nrzp.cz.

Máme zásadní připomínku. Na každém řádku musí být úplná adresa, i když se jedná o lidi, kteří bydlí na stejné adrese. Stalo se nám, že jsme dostali petiční arch, kde byly podpisy 15 lidí a bydliště bylo napsáno pouze jednou a dalších řádcích bylo uvedeno jenom stejné bydliště. To je špatně. Sekretariát Petičního výboru nás upozornil, že vždy namátkově kontrolují petiční archy, zda jsou všechny údaje vyplněné.

Vážení přátelé, spoléháme na vás. Je to naše společná věc a věříme, že nakonec náš návrh zákona prosadíme.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit