Informace č.: 82 – 2023 (Elektronická verze petice NRZP ČR k PnP – návod)

27. 9. 2023

Vážení přátelé,

ještě jednou se vracíme k naší petici za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních. Předem vám moc děkujeme, jak velmi aktivně se zapojujete do této akce.

Na základě vašich podnětů jsme ještě jednou diskutovali s právníky a s dalšími odborníky, jak je to s elektronickou verzí petice. Nakonec jsme společně všichni došli k názoru, že elektronická petice je legitimní a lze ji společně s listinnou peticí projednat v Petičním výboru Poslanecké sněmovny. Aby však byla elektronická petice uznána jako plnoprávná, musí splňovat některé náležitosti. Rozhodli jsme se elektronickou verzi petice založit.

V odkaze pod textem najdete podrobný návod, jak se k petici dostat a jak ji elektronicky podepsat. Petice má poněkud dlouhý název, ale už jsme ji tak založili a její název zní: Petice Republikového výboru Národní rady osob se zdravotním postižením ČR z. s. za valorizaci příspěvku na péči ve všech stupních. Petice může být Vámi podepsána, pokud máte bankovní identitu nebo datovou schránku. Bankovní identitu by měl mít každý občan, který je vlastníkem bankovního účtu. Pokud ji však nepoužíváte, tak je nezbytné si ji aktivovat.

Vážení přátelé, znamená to, že máte dvě možnosti, jak podepsat petici, ale je nezbytné, abyste zvolili pouze jednu variantu podpisu. Občan nesmí podepsat dvakrát tu stejnou petici. Sběr podpisů pod petici bude ukončen ke dni 31. října 2023.

Vážení přátelé, moc vám všem děkujeme za podporu. Dostáváme denně spousty ohlasů a věříme, že se nám podaří potřebný počet podpisů získat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návod na podpis elektronické petice

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit