Informace č.: 79 – 2023 (Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních)

21. 9. 2023

Vážení přátelé,

dnes zasedal Republikový výbor NRZP ČR, který, mimo jiné, projednal situaci kolem příspěvku na péči a kolem situace rodin pečujících o osoby blízké.

Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách.

Od té doby však došlo k několikerému navýšení cen za poskytování služeb. Naposledy se tak stalo od 1. 1. 2023 změnou vyhlášky č. 505/2006 Sb. Zvyšováním hodinových cen služeb se tak pro klienty stále průběžně zhoršuje dostupnost sociálních služeb, jejichž rozsah je z pohledu možnosti jejich úhrady v mnoha případech už i tak, bez tohoto vývoje, zcela nedostatečný. Zvýšení částek příspěvku na péči v jednotlivých stupních je tak jediné schůdné řešení, jak navrátit dostupnost sociálních služeb alespoň na úroveň roku 2016.

MPSV ČR stáhlo z legislativního procesu poslední návrh novely zákona o sociálních službách, tudíž v současné době není žádný legislativní návrh, který by umožnil zvýšení příspěvku na péči. Proto se NRZP ČR rozhodla vypracovat vlastní návrh novely zákona o sociálních službách, který je zaměřen pouze na zvýšení příspěvku na péči.

Náš návrh je koncipován tak, že navrhujeme zvýšení příspěvků na péči pro osoby do 18 let věku upravit ve všech stupních příspěvku na péči o deset procent měsíčně. Předkladatelé jsou si vědomi toho, že zvýšení příspěvků na péči o deset procent nevyrovná propad jejich hodnoty, ale alespoň jej částečně zmírní. Tato uměřenost pramení z vědomí složité hospodářské situace České republiky.

Současně navrhujeme výši příspěvků na péči pro osoby starší 18 let upravit takto:

U příspěvku na péči v I. stupni se navrhuje zvýšit z 880,- Kč měsíčně na 2000,- Kč měsíčně. U příspěvku na péči ve II. stupni navrhujeme zvýšení o 2000,- Kč měsíčně, protože vlivem valorizací dochází k neustálému prohlubování rozdílu mezi II. a III. příspěvku na péči. Protože současná hospodářská situace je složitá, navrhujeme pouze částečné vyrovnání rozdílu mezi výše uvedenými stupni tak, aby stupeň II. alespoň částečně odpovídal rozsahu poskytované péče. Dále navrhujeme zvýšení příspěvku na péči pro stupně III. a IV. o deset procent.

Celkové roční náklady představují přibližně pět miliard korun, což považujeme, vzhledem k současné situaci, za přiměřené.

Republikový výbor NRZP ČR schválil 21. září 2023 petici na podporu přijetí tohoto návrhu, který bude podán poslaneckou iniciativou. Petice má podpořit, aby poslanecký návrh neležel v Poslanecké sněmovně dlouhé měsíce, ale aby byl co nejdříve projednán, protože chceme, aby zvýšení příspěvků, tak jak navrhujeme, bylo nejpozději od 1. ledna 2024.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme náš návrh zákona, který bude podán poslaneckou iniciativou a zároveň vám posíláme znění petice, kde na další straně je petiční arch. Moc vás prosíme a žádáme o pomoc, protože teď můžeme udělat opravdu něco pro to, abychom prosadili zlepšení života lidí, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby. Prosíme vás, vytiskněte si petiční archy, požádejte vaše známé, příbuzné, blízké, aby vám petici podepsali. Je to opravdu hodně důležité. Petiční archy budou také vyvěšeny na webu NRZP ČR a facebookové stránce NRZP ČR.

Spoléháme na vaši spolupráci a přejeme vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - Zvýšení PNP

Stáhnout

Petice

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit