Informace č.: 21 – 2023 (Další návrh novely zákona z dílny NRZP ČR)

7. 3. 2023

Vážení přátelé,

minulý týden jsme předali poslancům náš návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Obrátilo se na nás několik seniorek s tím, že v zákoně o důchodovém pojištění je další chyba, která neumožňuje přiznání výchovného ženám, které vychovaly děti, splňují podmínku přiznání starobního důchodu, ale vzhledem k tomu, že jejich invalidní důchod je vyšší, než by byl výpočet starobního důchodu, zůstává jim ze zákona invalidní důchod až do dovršení 65 let věku. Těmto ženám nemůže být přiznáno výchovné, i když rozdíl mezi starobním a invalidním důchodem činí minimální peníze ve prospěch invalidního důchodu.

Návrh NRZP ČR obsahuje úpravu, která zamezuje tomu, aby příjemcům invalidního důchodu, kteří jinak řádně splnili všechny podmínky nároku na výchovné, a během své pracovní kariéry zajišťovali výchovu dětí, zanikl nárok na výplatu výchovného za vychované děti, které je vypláceno pouze příjemcům starobního důchodu. Jsou případy, kdy osoby dlouhodobě pečovaly o děti s minimální pracovní aktivitou a po té se staly invalidními a pobíraly invalidní důchod. Při dovršení nároku na starobní důchod se zpravidla dostávají do situace, kdy starobní důchod je nižší než invalidní důchod, a proto v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., je jim ponechán jejich invalidní důchod. Tito lidé mohou získat nárok na výchovné až po dovršení 65 let, kdy se automaticky mění invalidní důchod na starobní důchod. Považujeme tuto věc za diskriminační a nespravedlivou. Mnohdy činí rozdíl invalidního a starobního důchodu několik desítek korun a tyto ženy (převážně jde o ženy) jsou trestány za výchovu svých dětí. Z hlediska dopadu na státní rozpočet se jedná o marginální záležitost, ale z hlediska spravedlnosti za zcela zásadní.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete náš návrh zákona. Jeho projednávání asi nebude úplně jednoduché, protože z některých koaličních stran se ozývá, že výchovné by mělo být nějakým způsobem redukováno. Pokud však zůstane v dnešní podobě, tak chceme, aby zákon byl nediskriminující a spravedlivý.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh novely zákona č. 155/1995 sb.,

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit