• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 11 – 2023 (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony)

Informace č.: 11 – 2023 (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony)

30. 1. 2023

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Zákon přináší některé změny příspěvku na péči, ale i ve způsobu posuzování nároku na příspěvek na péči a upravují se i některá další ustanovení zákona kolem dotačních řízení, personálního a materiálního standardu pro poskytovatele sociálních služeb a další.

Prosíme vás, abyste nám vaše připomínky poslali nejpozději do středy 15. 2. 2023, kdy bude zasedat sociální komise NRZP ČR a bude posuzovat jednotlivé pozměňovací návrhy, které obdržíme. Připomínky zasílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Stáhnout

Platné znění s vyznačením změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Stáhnout

Důvodová zpráva

Stáhnout

Teze vyhlášky o materiálně technických a provozních podmínkách

Stáhnout

Závěrečná zpráva RIA

Stáhnout

Vypořádání připomínek

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit