• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 106 – 2020 (Porada na MPSV ČR a připomínky k Strategii očkování proti Covid – 19)

Informace č.: 106 – 2020 (Porada na MPSV ČR a připomínky k Strategii očkování proti Covid – 19)

10. 12. 2020

Vážení přátelé,

dnes 10. 12. 2020 se uskutečnila další online schůzka na MPSV ČR, které se po určitý čas účastnila i paní ministryně Jana Maláčová. Nejprve byla podána informace o vývoji koronaviru v zařízeních sociální péče. V současné době má koronavirus asi 3100 klientů v zařízeních sociální péče a 1740 zaměstnanců těchto zařízení. Problém je trochu v tom, že již několik týdnů ubývalo pozitivně testovaných klientů i zaměstnanců v těchto zařízeních, ale v současné době se pokles počtu pozitivně testovaných prakticky zastavil.

MPSV ČR předloží v pondělí 14. 12. 2020 na jednání vlády návrh na zrušení zákazu pobytu klientů mimo sociální zařízení. Zrušení má umožnit, aby klienti pobytových sociálních zařízení mohli odjet do svých rodin během vánočních svátků. MPSV ČR vydá metodiku k pobytu klientů mimo zařízení sociální péče – odjez do rodin na vánoční svátky. Metodika bude upravovat návrat těchto klientů zpět do zařízení tak, aby nedošlo k přenosu koronaviru.

Byli jsme informováni, že po uvolnění návštěv v pobytových zařízeních sociální péče nedošlo k takovému zájmu o návštěvy, aby návštěvy musely stát frontu. Zpravidla se jednalo o jednu až pět návštěv v zařízení. Přibližně polovina pobytových sociálních zařízení dělá antigenní testy návštěv, polovina zařízení testy neprovádí a návštěvy si musí přinést potvrzení negativním testu na koronavir. Od příštího týdne zveřejní MPSV ČR dotační titul na úhradu nákladů spojených s testováním na koronavir u návštěv klientů zařízení sociální péče. Proplácení těchto nákladů se uskuteční až v příštím roce.

Pokud jde o testování zaměstnanců všech sociálních služeb, tak pětidenní cyklus testování na koronavir zatím zůstává. Příští týden se bude řešit, jak bude testování probíhat o vánočních svátcích.

Vážení přátelé, včera jsme vám poslali materiál s názvem Strategie očkování proti Covid – 19. Měli jsme možnost Strategii připomínkovat, ale pouze do dneška 10:00 hodin. V odkazu pod textem najdete naše připomínky, které jsme vypracovali ve večerních hodinách a odeslali jak na Ministerstvo zdravotnictví ČR, tak také na MPSV ČR. Paní ministryně Jana Maláčová přislíbila, že naše připomínky bude MPSV ČR podporovat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Připomínky NRZP ČR k očkování na COVID-19

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit