Desatero komunikace s člověkem po poranění mozku

10. 5. 2012

1. Snažte se, pokud to jde, odstranit rušivé vlivy v okolí.

2. Snažte se udržovat oční kontakt.

3. Mluvte jednoduchým a jasným způsobem, pokládejte přímé otázky, nepodávejte velké množství informací najednou.

4. Po chvíli zopakujte, k čemu jste společně již došli.

5. Pokud dotyčný odbíhá od tématu, vracejte ho zpět.

6. Nepředstírejte, že rozumíte, pokud to tak není a nebojte se požádat o zopakování již vyřčeného, pokud je to nutné, opakujte jednoduché věty a při nemožnosti porozumění nabídněte alternativu odezírání ze rtů nebo napsání informace.

7. Buďte trpěliví, dejte dotyčnému čas k sebevyjádření, v případě nutnosti nabídněte slova nebo výrazy, které by mohly pomoci.

8. Využívejte gestikulaci.

9. Ignorujte nevhodné chování, zůstaňte co nejvíce v klidu.

10. Nemluvte s dotyčným jako s malým dítětem nebo s chudákem, kterého je třeba litovat.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit