Dokumenty ke stažení

22. 1. 2013

  • Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR (doc)
  • Nahlédnutí do života beze zraku, aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením (doc)
  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – rok 2009 (doc)
  • Stereotypy týkající mediálního zobrazování sociálně vyloučených lokalit (doc)
  • Mediální prezentace seniorů ve vybraných médiích (doc)
  • Nahlížení na stárnutí společnosti a na seniory (doc)

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit