Regional Disability Councils (RDCs)

Regional Disability Council is a top body of Czech National Disability Council on a regional level. There is only one RDC established in each Czech region. The main activity of RDCs is to advocate, promote and fulfil rights, interests and needs of persons with disabilities in cooperation with regional administration.

Regional Disability Council mainly:

 • Submits necessary legislative and/or other measures towards persons with disabilities to regional administration bodies; assesses proposals on living conditions of persons with disabilities elaborated by other bodies or institutions;
 • Initiates elaboration and implementation of long-term concepts for equalization of opportunities for persons with disabilities on regional levels;
 • Monitors and evaluates implementation of legislative and other measures towards persons with disabilities on regional level, and if needed initiates measures to remedy the shortcomings in place;
 • Provides awareness-raising and counselling activities and services connected with equalization of opportunities for persons with disabilities in all areas of social life;
 • Decides on strategic goals of disability movement on regional level and ways towards their implementation;
 • Implements resolutions of central bodies of CNDC on regional level;
 • Cooperates with other CNDC regional bodies to fulfil goals and to mainstream tasks.

RDCs List:

There are 14 Regional Disability Council established within Czech National Disability Council:

 • Prague Regional Disability Council
 • Middle Bohemian Regional Disability Council
 • South Bohemian Regional Disability Council
 • Pilsner Regional Disability Council
 • Karlovy Vary Regional Disability Council
 • Usti Regional Disability Council
 • Liberec Regional Disability Council
 • Kralovehradecka Regional Disability Council
 • Pardubice Regional Disability Council
 • Vysocina Regional Disability Council
 • South Moravian Regional Disability Council
 • Zlin Regional Disability Council
 • Olomouc Regional Disability Council
 • Moravian – Silesian Regional Disability Council

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit