Vzdělávání pracovníků Úřadů práce v komunikaci s osobami se zdravotním postižením

15. 10. 2018

Název projektu: Vzdělávání pracovníků Úřadů práce v komunikaci s osobami se zdravotním postižením 

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00202

Doba realizace: 02. 07. 2012– 30. 06. 2014

Koordinátor: Veronika Půrová

Financování: Projekt je podpořen z ESF – OP LZZ, prioritní osy 5.1. Mezinárodní spolupráce

 

O projektu:

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání pracovníků Úřadů práce v komunikaci s osobami s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením a v dalších oblastech souvisejících se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Cílem projektu je zefektivnit komunikaci a spolupráci mezi pracovníky ÚP a OZP a tím docílit efektivnějšího řešení problematiky zaměstnávání OZP. V rámci projektu bude založená tématická síť složená z důležitých aktérů z oblasti zaměstnávání OZP. Účast v síti a spolupráci na projektu přislíbilo i Generální ředitelství ÚP Praha. Po úvodní analýze systému vzdělávání v zemi zahraničního partnera ze Švédska, bude vyvinut vzdělávací kurz pro pracovníky ÚP v ČR včetně audiovizuálních učebních podpor a dále metodika pro práci s klienty se zdravotním postižením. Poté bude kurz a metodika pilotně ověřena u 100 pracovníků ÚP. Na základě připomínek účastníků kurzů bude kurz a metodiky dopracovány a zažádáme o akreditaci kurzu. Po celou dobu projektu budou zapojeny tři cílové skupiny – osoby se zdravotním postižením, zástupci ÚP a nestátní neziskové organizace, aby tak výstupy projektu co nejvíce odpovídaly jejich potřebám. V rámci projektu bude realizovaná diseminace a mainstreaming výstupů prostřednictvím mediálních výstupů a konference. Projekt má 1 českého partnera a 1 zahraničního. Tématická síť bude složena z 20 expertů z oboru zaměstnávání OZP.

 

Partneři projektu:

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

Kompetens Centrum For Tillganglighet – Švédsko

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit