Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK

7. 5. 2021

Název projektu: Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK

Doba realizace: od 1. 1. 2020 do 31.12.2020

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: KÚ Moravskoslezského kraje a spolufinancování ASEKOL

 

Prostřednictvím tohoto projektu chceme přispět k informovanosti laické i odborné veřejnosti o tzv. vzácných onemocněních. Mezi ně patří zejména střádavá onemocnění – např. Mukopolysacharidosa, ale i onemocnění muskulární svalovou atrofií, cystickou fibrózou. V řadě případů se jedná o onemocnění smrtelná, v některých případech, za pomoci moderní léčby je život dětí postižených vzácnými onemocněními zajištěn až do mladé dospělosti či dospělosti.

V projektu chceme realizovat osvětové aktivity, tzn. přednášky, kulaté stoly s možností odborné diskuse na téma života se vzácnými onemocněními, právní otázky, ale i otázky vzdělávání dětí se vzácnými onemocněními. Výstupy projektu budou sloužit mj. jako individuální odborná podpora pro rodinu.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit