Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

15. 10. 2018

Název projektu:      Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Reg. číslo projektu:  CZ.1.07/1.2.00/08.0110

Název OP:           OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prior. osy:     Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Web projektu: www.nejsmevsichnistejni.cz

 

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin,a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů,které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině osob se zdravotním postižením. V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi základních a středních škol ověřena interaktivní multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům základních a středních škol, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům získat komplexní informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP, jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ.

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se spec. vzděl. potřebami vymezit se vůči majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu. Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných k výuce různosti v oblasti problematiky menšin, především menšiny OZP, protože menšina OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1.015 milionu osob, což je 9,9% populace ČR). Výstupní produkt nabídne informaci o problematice soužití s lidmi,kteří se od většinové společnosti nějak liší i základní principy zdůrazňující skutečnost, že odlišnost lidí nemusí být problémem,ale východiskem resp. výzvou.Cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii, která se projevuje nejen v oblasti národnostní a rasové, ale i ve vztahu k menšině OZP.

Příjemce

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava

Partneři

 • Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově
 • Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov
  Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
  Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454
  Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.
  Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
 • Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
  Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
  Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace
  Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  Střední zdravotnická škola,Beroun, Mládeže 1102
  Tyfloservis, o.p.s.
  Unie neslyšících Brno, o.s.
 • Výzkumný ústav pedagogický v Praze – partner bez finanční spoluúčasti
  Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25
  Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45
  Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
  Základní škola Prachatice, Vodňanská 287

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit