Universal learning design – inovace interpretačních a komunikačních služeb

15. 10. 2018

Název projektu: Universal learning design – inovace interpretačních a komunikačních služeb

Zkrácený název projektu: COMIN

Doba realizace: červen 2009 – květen 2012

Územní působnost: Brno

Příjemce a koordinátoři projektu: Masarykova univerzita, PhDr. Petr Peňáz, Ing. Ondřej Válka

Financování projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce dotace: MU Brno, středisko Teiresiás

Koordinátor projektu za NRZP ČR: Bc. Šárka Žežulková, DiS.

Webové stránky projektu: http://www.teiresias.muni.cz/comin/

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je uplatnit ve výukových materiálech akreditovaných oborů na Masarykově univerzitě a spolupracujících školách standardy označované universal learning design v oblasti dotýkající se zájmů osob se sluchovým postižením.

Postupy k dosažení tohoto cíle:

Stručný popis projektu:

Přestože MU dosáhla toho, že přibližně polovina českých zdravotně postižených vysokoškolských studentů je v současnosti integrována do jejích studijních oborů a programů a zvláště počet neslyšících a těžce sluchově postižených studentů je ve světovém měřítku jedinečný, stále platí, že struktura studijních materiálů atd. je koncipována takřka výlučně se zřetelem na možnosti majority, tedy bez zřetele k požadavkům universal learning design.

Projekt přispěje k naplnění těchto hlavních principů universal design:

 1. rovnost přístupu k uživatelům
 2. flexibilita přístupu
 3. jednoduchost a intuitivnost podání
 4. přístupnost informací různými smysly
 5. tolerance vůči omylům

Závěry:

Uplatnění vzniklých výstupů představuje inovaci všech studijních programů, které jsou na MU akreditovány, čímž vzniká univerzitě závazek učinit tyto programy obecně přístupnými pro studenty se sluchovým postižením a omezením v komunikaci. S touto skutečností souvisí vysoký počet inovovaných oborů a kurzů.

Partneři projektu:

 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
 • Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka
 • AWI FILM
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Západočeská univerzita v Plzni

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit