Věkem 55+ a zdravotním postižením nekončí pracovní kariéra

22. 5. 2018

Název projektu: Věkem 55+ a zdravotním postižením nekončí pracovní kariéra

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003123

Doba realizace: od 1. 1.2017 do 30.6.2018

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Hlavní cíl projektu: Projekt se zaměřuje na ženy, které jsou znevýhodněné ne trhu práce z několika důvodů. Spadají do věkové kategorie 55+, mají zdravotní postižení a jsou nezaměstnané v evidenci ÚP. Dále mají bydliště v Moravskoslezském kraji, který je na prvním místě v nezaměstnanosti z celé ČR, kde je zároveň nejmenší nabídka volných pracovních míst. Projekt řeší situaci zapojením 20ti účastnic z CS do projektu, v rámci kterého získají jak širokou nabídku vzdělávacích a poradenských aktivit tak  i zaměstnání formou flexibilního úvazku.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit