Speciální pražská doprava ode dveří ke dveřím

15. 10. 2018

Název projektu: Speciální pražská doprava ode dveří ke dveřím
Doba realizace: duben až prosinec 2009
Koordinátor projektu: Ing. Jana Hrdá
Financování projektu z prostředků: Magistrátu hl. m. Prahy

Cíl projektu:
Posláním služby je umožnit osobám se zdravotním postižením sociální začlenění a odstranění diskriminace v této oblasti z důvodů zdravotního stavu, jejím cílem je volný pohyb těchto osob, a to i navzdory velmi těžkému zdravotnímu postižení. Projekt má pro cílovou skupinu zajistit financování Speciální pražské dopravy upravenými mikrobusy prostřednictvím dvou dopravců. Tato služba musí být dotována, protože náklad na 1 km je 19.- Kč, a tuto částku by právě osoby s nejtěžšími postiženími nebyly schopny platit.
Stručné zhodnocení projektu:
Jedná se o zavedenou a veřejně dostupnou službu, která je zajišťována již řadu let. O službu je mimořádný zájem mj. i proto, že personál zajišťuující přepravu má dlouholeté zkušenosti s přepravou a potřebami osob se zdravotním postižením.
Závěry:
Díky finanční podpoře Magistrátu hl.lm. Prahy existuje dopravní služba, která pro osoby, jež mají tak těžké zdravotní postižení, že se nemohou samy vypravit z domu nebo že nemohou bezpečně používat nízkopodlažní MHD (městskou hromadnou dopravu) nebo bezbariérové autobusy – je to jediný způsob , jak mohou někam cestovat.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit