S euroklíčem do zaměstnání v Moravskoslezském kraji

15. 10. 2018

Název Projektu: „S euroklíčem do zaměstnání v Moravskoslezském kraji“

Reg. číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00028

Doba realizace: říjen 2014 – říjen 2015

Nositel projektu: Národní rada osob se zdravotním postižením

Poskytovatel dotace: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

 

Popis projektu:

Cílovou skupinou projektu  jsou osoby se zdravotním postižením. Projekt navazuje na obdobné projekty zaměřené na vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o projekty „S euroklíčem ke zlepšení zaměstnanosti OZP ve Středočeském kraji“ a “ S euroklíčem do zaměstnání v Plzeňském kraji“, tyto projekty jsou již ukončené. V současné době ještě dobíhá projekt S euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji.

Do projektu bude vybráno 20 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením splňující podmínku evidence u Úřadu práce a bydliště v Moravskoslezském kraji. Na náboru účastníků projektu budeme spolupracovat s krajským úřadem práce v Ostravě. Následně proběhne cyklus vzdělávacích aktivit, vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které připraví účastníky na nově vytvořená místa v NRZP na pracovní pozici – distributor euroklíčů. Konkrétně budou realizovány motivačně aktivizační kurzy, poradenská činnost včetně bilančně – pracovní diagnostiky, rekvalifikační kurz se zaměřením na znalost práce na PC, včetně základní znalosti práce s databázemi, kurzy měkkých dovedností zaměřených na komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro vykonávání uvedené pracovní činnosti. Vzdělávací blok proběhne během 3 měsíců a následně budou vytvořena pracovní místa. V rámci projektu pak bude vytvořeno 20 pracovních míst u žadatele NRZP ČR na částečné pracovní úvazky s úhradou mezd v rámci přímé podpory. Pracovní místa budou vytvořena na dobu 9 měsíců. Po celou dobu zaměstnání účastníků projektu jim bude věnována individuální podpora při zvládání zaměstnání včetně individuálního pracovního poradenství. Po celou dobu účasti v projektu budou poskytována doprovodná a podpůrná opatření v rámci přímé podpory, tzn. cestovné, stravné při vzdělávání příp. ubytování pro účastníky mimo Ostravu.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit