Projekt „Nejsme chudinky, jsme hrdinky“

15. 10. 2018

Projekt „Nejsme chudinky, jsme hrdinky“, reg. číslo projektu  CZ.1.04/3.4.04/88.00315

Realizace aktivit probíhá v období  1.11.2012 – 31.10.2014

Realizátor projektu: www.kisinfo.cz

 

Úloha NRZP ČR jako partnera v tomto projektu spočívá v plnění aktivit:

– připomínkování a evaluace výstupů z projektu

– monitoring plnění aktivit

– sledování naplňování kritérií rovných příležitostí a slaďování rodinného a profesního života

– NRZP je členem tematické sítě a skupiny pro gender problematiku

– spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů

– zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou

– spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu

– publicita projektu nad rámec povinné publicity

– koordinace závěrečné konference vč. medializace

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit