Projekt Ascend

15. 12. 2023

Projekt financovaný Nadací CITI Foundation, který má za cíl vytváření kapacit organizací pro osoby se zdravotním postižením ve střední a východní Evropě.

 V druhé fázi projektu Ascend je mládež se zdravotním postižením hlavním tématem, zaměřením i cílovou skupinou. Soustředí se na budování hnutí mládeže, rozvoj příležitostí pro mládež se ZP, posílení komunikace členů EDF ve střední a východní Evropě s vlastními členy a zúčastněnými stranami, zlepšení dostupnosti, zapojení a prosazování zájmů v souvislosti s politikami a programy EU a mezinárodními politikami.

 

V rámci projektu byly vytvořeny tyto publikace:

  • Příručka pro mládež se zdravotním postižením – obsahující základní informace pro zapojení mladých lidí se zdravotním postižením do společnosti (dokument PDF)
  • Expertní analýza a výzkum podmínek přechodu osob s těžkým zdravotním postižením ze vzdělávání do světa práce a samostatného života – vytvořená Výzkumným centrem integrace zdravotně postižených (dokument PDF)

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit