• Úvodní stránka
  • Projekty
  • Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy

Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy

15. 10. 2018

Název projektu: Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy

Doba realizace: 20.10.2005 – 30.6.2008

Koordinátor projektu: Bohumila Miškovská

Financování projektu z prostředků: ESF, Program Iniciativy společenství EQUAL

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zmapování situace osob se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti na území Prahy. Na základě vyhotovených analýz navržení a realizace podpůrných nástrojů napomáhajícím k rovnému přístupu cílové skupiny na trh práce.

Stručné zhodnocení projektu

Projekt byl realizován jednak na národní úrovni ve spolupráci s 11ti českými partnery a na mezinárodní úrovni se třemi partnery. Nejdříve proběhla analytická fáze, během které realizační tým zpracoval 5 analýz (sborník analýz je k dispozici na www.praceprozp.cz). Následovala tvůrčí fáze projektu, která reagovala na výsledky těchto analýz. Mezi nejvýznamnější výstupy projektu patří vydaná metodická příručka pro poradce nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. Metodika prošla validačním jednáním a získala ocenění produkt dobré praxe. Stejně tak další produkt projektu interaktivní webový portál www.praceprozp.cz, který je i po ukončení projektu navštěvován osobami se zdravotním postižením i zaměstnavateli. V rámci projektu byli v oblasti zaměstnávání OZP proškoleni pracovníci partnera projektu – Centra pro zdravotně postižené kraje Praha, kteří tuto oblast poradenství provozují v rámci nabízených služeb. Významnou zrealizovanou aktivitou projektu bylo uspořádání seminářů pro zaměstnavatele pod názvem „ Zaměstnejte osoby se zdravotním postižením, pomůžete jim i sami sobě“. Celkem proběhlo 13 seminářů, kterých se zúčastnilo 360 zástupců pražských zaměstnavatelů. Reakce na semináře byly dle dotazníkového šetření pozitivní. Touto aktivitou se podařilo podrobně otevřít téma zaměstnávání OZP pro stěžejní aktéry v této oblasti – zaměstnavatele, na jejichž přístupu závisí nabídka pracovních míst pro OZP. V rámci mezinárodní spolupráce došlo k porovnání přístupů jednotlivých států k problematice zaměstnávání OZP. Výstupem je vydaná publikace dobrých příkladů v zaměstnávání OZP (k dispozici na www.praceprozp.cz).

Závěry

Tímto obsáhlým projektem se podařilo otevřít téma zaměstnávání OZP do hloubky a to směrem k OZP primární cílové skupině, zaměstnavatelům, odborné veřejnosti, sociálním partnerům a díky obsáhlé publicitě projektu (inzerce, konference, rozhlasové spoty, semináře)

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit