Poradenství NRZP ČR

3. 10. 2018

Název: Poradenství NRZP ČR

Doba realizace: od roku 2006

Koordinátor projektu: Zuzana Dufková

Financování projektu: z prostředků MPSV ČR

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím odborného sociálního poradenství zvyšovat soběstačnost a samostatnost klienta, především jeho kompetence a schopnosti týkající se prosazování oprávněných práv a zájmů za účelem řešení nepříznivé sociální situace, ve které se ocitli v důsledku svého zdravotního postižení, věku nebo jiných okolností a efektivně využít všech možností daných zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Stručné zhodnocení projektu:

Odborné sociální poradenství patří do širšího rámce poradenství pro osoby se speciálními potřebami, osoby se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné v důsledku nedostatku schopností sebeobsluhy, orientace, nosného a pohybového aparátu nebo omezení vyplývajícího z věku a dalších okolností.

Poradny nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální a sociálně právní poradenství v oblastech výběru vhodné sociální služby v regionu, nabízí konzultaci ke smlouvě o poskytování sociální služby, nemocenského a zdravotního pojištění, důchodů a důchodového pojištění, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazy osob se zdravotním postižením. Poradny se dále věnují problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kompenzačních pomůcek, omezení svéprávnosti, problematice bydlení OZP, odstraňování architektonických bariér a tematice přístupnosti prostředí a vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

V rámci celé ČR je pro klienty k dispozici devět Poraden NRZP ČR a to v Praze, Brně, Pardubicích, Ostravě, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci a Otrokovicích, které poskytují odborné sociální poradenství telefonicky, elektronicky, písemně a osobně. Bližší informace o našich poradnách naleznete na https://nrzp.cz/poradna/.

Prostřednictvím dostupné celostátní sítě poraden tak Národní rada osob se zdravotním postižením ČR významným způsobem přispívá k začleňování osob se zdravotním postižením a tím napomáhá při jejich integraci do společnosti.

Financování projektu: 

Projekt Poradenství NRZP ČR je financován z finančních prostředků MPSV, Hlavního města Prahy, Statutárního města Pardubice, Statutárního města Plzně a Statutárního města Olomouce.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit