• Úvodní stránka
  • Projekty
  • Podpora regionů – “ Zajištění informovanosti a obhajoba práv OZP včetně administrativních a provozních nákladů NRZP ČR“

Podpora regionů – “ Zajištění informovanosti a obhajoba práv OZP včetně administrativních a provozních nákladů NRZP ČR“

3. 6. 2021

Cílem projektu je zajištění informovanosti a obhajoba práv osob se zdravotním postižením. Podpořte zvýšení povědomí o limitech a omezeních osob se zdravotním postižením a dejte vědět těm, kteří onemocněním trpí, že v tom nejsou sami! Národní rada osob se zdravotním postižením ČR mimo jiné propojuje profesionály s pedagogickými pracovníky škol a společným úsilím prohlubuje znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků, čímž napomáhá ke snazšímu začlenění, tedy inkluzi. Takový přístup předchází diskriminaci dětí se vzácným onemocněním v přístupu ke vzdělání a umožňuje těmto dětem vzdělávání na běžných školách. Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit