Podpora osob se zdravotním postižením v Brněnské metropolitní oblasti

29. 5. 2019

logo_opz

Název projektu: Podpora osob se zdravotním postižením v Brněnské metropolitní oblasti

Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010165

Doba realizace: od 1. 1.2019 do 31.12.2020

Územní působnost: Brněnská metropolitní oblast

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Kontakt:

e-mail: dotazy@nrzp.cz

telefon: 734 440 720

Hlavní cíl projektu: Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením v Brněnské metropolitní oblasti a řeší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Do projektu bude přijato 40 OZP, které projdou vzdělávacím blokem. Následně účastníky zaměstnáme na  otevřeném trhu práce s cílem obnovení jejich pracovních návyků. Po celou dobu realizace projektu bude poskytována účastníkům poradenská činnost a podpora.

 

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit